Refakatçı Rehberi

HASTA REFAKATÇI TALİMATI

1.Refakatçi olarak kalmak hekim istemine bağlıdır. Lütfen kalmak için ısrar etmeyiniz. 
2.Refakat kartınızı yanınızda bulundurunuz. 
3. Refakatçinin 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamasına dikkat ediniz. 
4. Kadın servisinde ve odalarında erkek refakatçi kalamaz. 
5. Hastanızda bir sorun olduğunda servis hemşiresine bildiriniz. 
6. Servis hemşiresinden bilgi almadan hastanıza dışarıdan yiyecek ve içecek vermeyiniz. 
7.Sabahları 07.30 – 09.30 saatleri arasında temizlik yapıldığından servis dışında bekleyiniz. 
8. Sağlık açısından hekimce ziyareti yasak olan hastaların ziyaretçilerini ikaz ediniz. 
9. Hasta dolap ve etajerlerine yiyecek koymayınız. 
10. Pencerelerden aşağı hiçbir şey atmayınız, pencere kenarına bir şey koymayınız.
11.Bulunduğunuz yeri ve eşyaları temiz tutunuz. 
12. Lüzumsuz lambaları söndürünüz, muslukları kapatınız. 
13. Şikayet ve önerilerinizi servis sorumlu hemşirelerine bildiriniz. 
14. Hastane içinde kesinlikle sigara içmeyiniz. İçenler hakkında ilgili kanuna göre işlem yapılır. 
15. Hastane içinde gürültü yapmayınız. 
16. Hasta yataklarına oturmayınız. 
17. Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. 
18. Refakat kuralları Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine dikkate alınarak düzenlenir.