Temel Değerler

  • Bilimsel veriler ışığında hastalarımızı bilgilendirmek,
  • Kalite, ileri teknolojiye uygun olarak uzmanlığımızı geliştirmek,
  • Hasta, hasta yakını, misafirler ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak,
  • Sunduğumuz hizmet üretiminde kalitemizden hiçbir koşulda taviz vermemek,
  • Üretken olmak,
  • Sorunlara ve ihtiyaçlara karşı çözüm odaklı olmak,
  • Elde edilen kazanımların tek bir kişiden kaynaklanmadığının farkındalığıyla her ne olursa olsun diğer kişilerin de görüş ve fikirlerine değer vermek,
  • “Başarının en önemli göstergesi insan memnuniyetidir” ilkesini benimsemek,
  • Ekiplerimize ‘takım ruhu’ anlayışını benimsetmek ve bu bilinçle hizmet verilmesini sağlamak,
  • Mükemmelliğe yönelmek,