Kalite Yönetim Birimi

HASTANEMİZDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN TANIMLANMASI :

Kalite Yönetim Sistemi’nin yapısı hastanemizde tanımlanmış olup, Kalite Yönetim çalışmalarına ilişkin tüm dikey ve yatay hiyerarşik yapılar Kalite Yönetim Şeması üzerinde gösterilmiştir.

SKS-Hastane ( Versiyon-5; Revizyon-01 ) çerçevesinde, kalite yönetim yapısına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar ile  ilgili tanımlamalar görevlendirme yazıları ve görev - yetki ve sorumluluklar yazılı dokümanında belirtilmiştir.

 

HASTANEMİZDE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ :

 Hastanemiz Yönetim Kurulu toplantısında, SKS-Hastane ( Versiyon-5; Revizyon-01 ) çerçevesinde, Başhekim’imizin destekleriyle Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş ve Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Bölüm Sorumlularımız belirlenmiştir.