Radyoloji

Radyoloji

  • MR
  •  
  • ESWL (TAŞ KIRMA) 

          Karaman'da ilk defa ESWL (taş kırma) tedavisini uygulayan hastanemiz, böbrek taşı hastalarının umudu oldu.

 

Konvansiyonel Radyoloji

Direkt radyografiler ve kontrastlı tetkikler

Tüm direkt radyografiler

Kontrastlı ürogenital sistem tetkikleri

Çift kontrast, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon radyografileri

Ultrasonografi

Batın organları, obstetrik ( hamilelik ultrasonografisi ), yüzeysel organ incelemeleri

Renkli Doppler Ultrasonografi :

Yüksek rezolüsyonlu Doppler ultrasonografi ile damar hastalıklarına,anjiografiye gerek kalmadan tanı konulabilmektedir. Böylece tüm damarsal patolojiler ayırt edilmektedir

Mamografi

Meme kanserinin erken teşhisi için tüm dünyada kabul edilen en güvenilir yöntem mammografidir. Özellikle mammografiye renkli doppler ultrasonografinin eklenmesi ile birlikte , tanı duyarlılığı yükselmektedir.

35 ile 40 yaş arasındaki kadınların mutlaka bir mammografi sahibi olunması ve 40 yaşından sonra ise her yıl düzenli olarak mammografi ve ultrasonografi yaptırılması seklindedir.Meme kanserlerinin % 15'i ailesel olduğundan, ailesinde meme kanseri olanlar mutlaka bu tetkiki yaptırmalıdır.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Organların, yumuşak doku ve kemiklerin sekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur.