Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Poliklinikte Endoskopik Muayene - Toksillektomi
Adenoidektomi - Adenotonsillektomi
Septum Deviasyonu - Nasal Poliposis
Kr. Sinüsit - Parotis Bezi Tümörleri
Submandibuler Bez Tümörleri - Damak Tümörleri
Boyun Tümörleri - Miringoplasti
Timpanoplasti - Rinoplasti
Kepçe kulak ameliyatları - Dudak ve dil ameliyatları