Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Poliklinikte Endoskopik Muayene - Toksillektomi
Adenoidektomi - Adenotonsillektomi
Septum Deviasyonu - Nasal Poliposis
Kr. Sinüsit - Parotis Bezi Tümörleri
Submandibuler Bez Tümörleri - Damak Tümörleri
Boyun Tümörleri - Miringoplasti
Timpanoplasti - Rinoplasti
Kepçe kulak ameliyatları - Dudak ve dil ameliyatları

Septoplasti (Nazal Hava Yolu Cerrahisi)
Burun Estetiği
Timpanoplasti (Kulak zarı Ameliyatı)
Kulak Tüpü Takılması
Bademcik Ameliyatı
Geniz eti Ameliyatı
Tükürük bezi kanserleri
Tükürük bezi tümörler
Horlama Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Orta Kulak iltihabi
Rinoplasti
Vertigo
Otoplast