Dahiliye

Dahiliye

  • Şeker Hastalığı (DiabatesMellitus)
  • Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Karaciğer, Safra Kesesi Hastalıkları
  • Endokrinoloji (Tiroit,Böbreküstü Bezi Hipofiz ve Hastalıkları)
  • Metabolik Hastalıklar ve Obezite (Kolesterol, Trigliserid Yükseklikleri, Gut Hastalığı, Diğer Metabolizma Hastalıkları)
  • Sindirim Sistemi Hastalıkları (Ülser, Gastrit, Reflü Hastalığı, Kolitler)
  • Kansızlık ve Kan Hastalıkları, Tanı ve Tedavisi