İletişim Bilgileri

  • Telefon

    0 (338) 212 93 00

  • E-Posta

    info@selcukluhastanesi.com

DOÇ. DR. ERCAN ERDOĞAN

KARDİYOLOJİ

Adı Soyadı                                      : DOÇ. DR. ERCAN ERDOĞAN

Doğum Yeri / Tarihi                        : 1978 / KONYA

Bitirdiği Fakülte                              : İstanbul  Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

İhtisas                                              : Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                             

Uzmanlık Alanı                                : Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kariyeri                                            : Aksaray Devlet Hastanesi (2008-2010)   

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi (2010-2011)

        Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi (2015-2016)

                                                            Özel Karaman Selçuklu Hastanesi (2016-Halen) 

Deneyim Alanları:

1-Koroner Arter Hastalığı

2- Koroner Anjiyografi - Perkütan Koroner Girişimler

3-Transtorasik ve Transözefagial Ekokardiyografi

4-Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu

5- Akut İskemik Strok Endovasküler Tedavisi

6- Hipertansiyon

7-Kalp Yetmezliği

8-Kalp Kapak Hastalıkları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  

1- Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)

2- Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)

3- Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (EAPCI)

Diğer Doktorlarımız

Özel Selçuklu Hastanesi